roslagsleden.se
  Beskrivning Höjdprofil
  På den här 25 km långa etappen är det en hel del vandring längs vägar i ett levande och omväxlande roslagslandskap. Efter Roslagsbro följer leden Brosjön innan Bro Väsby. Cirka 400 meter från leden ligger fågeltornet vid Brosjön, som är en av länets finaste fågelsjöar. Brosjön är näringsrik med många arter av vattenväxter. Högsta naturvärden har de hävdade strandängarna och hagarna, Brosjöns flora och fauna och Järsö-strömmen med sitt rena, klara vatten som har en unik fauna av ryggradslösa djur.

  Mellan Brölunda och Vik passerar Roslagsleden ett vattenfall, Kvarnfallet. Här har det funnits en kvarn. I dalgången nedanför vägen gick vattenleden ner mot Norrtäljeviken. Här hittades Viksbåten, en unik båt från vikingatiden. Här hittade man också den kyrkklocka som i dag finns på Historiska museet i Stockholm.

  Viksbåten från 1000-talet finns att beskåda på Erikskulle hembygdsgård som ligger cirka 300 meter från leden. Med Skansen som förebild grundades hembygdsgården 1919 och här finns byggnader och tusentals föremål från Söderbykarl och socknarna runt omkring. Näst Skansen är Erikskulle den äldsta och största hembygdsgården i Stockolms län!

  Nära leden finns Wik Bed & Breakfast för den som vill övernatta bekvämt. Besök gärna Söderbykarls kyrka som byggdes på 1300-talet och förmodligen ersatte en tidigare träkyrka. Dopfunten i sandsten är från 1200-talet.

  Mellan Vik och Råda, följer Roslagsleden den gamla kyrkstigen som användes när man gick från Råda till kyrkan i Söderbykarl. Längs kyrkstigen passerar man ladan Tandrudan som användes av Rådaborna för lite vila på väg till och från kyrkan. Även idag passar Tandrudan väl som rastplats. Här finns TC och sittplatser. Ladan ägs och förvaltas av Erikskulle hembygdsförening.

  I södra Råda ligger Annas allehanda, gårdsbutik i 1800-talsstuga med både nytt, gammalt och egen formgivning. Butiken har öppet vid förfrågan. Här finns också en jättelik studsmatta för barn.

  Övernatta gärna i södra Råda hos familjen Lundqvist på Hagsta gård från 1600-talet. Här finns katter och får med lamm, sommartid även kor med kalvar och hästar i hagarna.

  Vid Rådasjöns västra del finns badplats med TC, brygga, omklädningshytt och parkeringsplatser. Hit går SL-buss. Obs! vinka så stannar bussen. Leden går söder om naturreservatet vid Rådasjöns östspets. Naturreservatet innehåller ett litet skogsområde med gran, asp och björk. I den kalkpåverkade markfloran finns sällsynta arter som guckusko och skogsstarr.

  Längre norrut finns Bed & Breakfast Visit Nyby i naturskön miljö med kaniner och betande får. Längs den gamla kringelkrokiga vägen öppnar sig landskapet ner mot Bagghusfjärden och den lilla byn Flottskär som ligger vid vattnet. Vid Bagghusbron nära Gåsvik slutar den här etappen. Där finns parkeringsmöjligheter och där börjar Väddö kanal.

  Källa: roslagsleden.se
  Aktivitetskarta
  Information
  Kommentarer 0 Out
  comments powered by Disqus