roslagsleden.se
  Beskrivning Höjdprofil
  Sträckan mellan Wira bruk och Bergshamra går i varierad skog och kulturmark. Bussanslutning finns längs vägen mellan Bergshamra och Riala där det också finns TC. I Svensbodakorset ligger Carlbergs charmiga och fräscha Bed & breakfast.

  I Gamla Bergshamra finns flera historiskt intressanta hus, bland annat pensionatet. Roslagsleden passerar precis förbi Hembygdsgården Kvarngården som är en bra utgångspunkt för vandring. Här finns parkeringsmöjligheter, TC och dricksvatten sommartid.

  På Kvarngården finns en vattenkvarn från 1760-talet. Redan på 1500-talet bestämde Gustav Vasa att det skulle byggas en kvarn här. Inne i kvarnen finns det gamla kvarnmaskineriet bevarat. Här finns också samlingar av gamla bruksföremål. Enligt traditionen har Näcken spelat vid Kvarnforsen! I den idylliska miljön finns också mjölnarbostaden med inventarier. Sommartid är Kvarngården öppen med populära konstutställningar, evenemang och ett litet kafé.

  Ungefär en halv kilometer från Kvarngården ligger Gunsjön med badplats vid ett berg med brygga och flytbrygga ute i sjön. Innanför bryggan är det barnvänlig sandbotten. Cirka 2 km från Roslagsleden ligger Bergshamra samhälle. Där finns livsmedelsaffär med apoteks- och systemutlämning, pizzeria och vårdcentral.

  Mellan Bergshamra och Grovsta ligger en spännande rastplats med raststugan vid Grevinnans Rå. Platsen är en gammal skärningspunkt för fyra byar och hit sträckte sig en gång i tiden grevinnan på Penningsbys marker. De fyra byarnas skärningspunkt finns utstakad i naturen. Övernatta gärna i raststugan. Här finns också grillplats och TC.

  Sista sträckan innan Grovsta följer leden väg 276 fram till Penningby. Här finns flera busshållplatser med anslutning till Norrtälje, Åkersberga och Danderyd. Vid Penningby vägskäl finns livsmedelsaffär. Runstenen här vittnar om att platsen fanns redan på vikingatiden. På norra sidan av vägen finns en äng med en stor kulle, Borgarkullen. Här försvarade man inloppet till Penningby under vikingatiden. Enklare kafé finns i inrednings- och presentbutiken Linneladan.

  Penningby slott byggdes vid 1400-talets slut och var en fästningsborg under medeltiden. I de båda källarvåningarna finns den ursprungliga medeltida karaktären bevarad. Penningby slott byggnadsminnesförklarades år 1980. Här bor slottets kända spöke, Vita Frun. Slottet visas sommartid för besökare och under resten av året enligt överenskommelse. Sommartid ges konserter och andra kulturevenemang på slottet.

  Vid Penningbyån finns rik mossvegetation och här leker havsöringen.

  Källa: roslagsleden.se
  Aktivitetskarta
  Information
  Kommentarer 0 Out
  comments powered by Disqus