norrtalje.se
  Beskrivning Höjdprofil
  Vid Örsta finns en av länets största hällristningar från bronsålder. Den visar två skepp, det övre är 3,65 meter långt. Ovanför skeppen drar två hästar en fyrhjulig
  vagn. Hällristningar hittas ofta som här, i centrum av en stor bronsåldersbygd.

  Från Örsta och Angarnssjöängen fortsätter Roslagsleden upp mot Össeby IP med dusch och möjlighet att fylla på färskvatten. Kontrollera för säkerhets skull att idrottsplatsen är öppen.

  Stora Karby gård blev säteri på 1600-talet och senare gästgivargård. Huset byggdes till med flyglar i karolinerstil under 1800-talets början.

  I Brottby finns livsmedelsbutik, bensinstationer, bibliotek och servering. Ett flertal busslinjer ansluter till Brottby, som också har en stor pendlarparkering. Så platsen är en lämplig start- eller slutpunkt för vandringar på Roslagsleden.

  Efter passagen över E 18 och pendlarparkeringen ligger Kvarnstugan, från 1800-talet. I backen ovanför stugan finns en skenkvarn från 1870-talet %u2013 en typ av väderkvarn där hela huset snurrade så att vingarna fick vind. I Kvarnstugan ordnar Össeby hembygdsförening aktiviteter och kaffeservering.

  Några hundra meter från leden, på höjden vid Brottby gård, ligger Össeby kyrkoruin, resterna efter Vallentunas nionde medeltida kyrka och socken. Kyrkan byggdes under senmedeltiden, troligen under 1400-talets senare del. Den var i bruk till 1838 då socknarna Össeby och Garn slogs samman. I dag används kyrkoruinen främst för sommargudstjänster och vigslar.

  På Bron vid Brottby korsar Roslagsleden Långhundraleden, vikingarnas farled mellan Uppsala och Östersjön. I dag en av Upplands vackraste och längsta kanotleder, kantad av sevärdheter och ordnade rast- och lägerplatser. Söder om bron finns Garnsviken och längre söderut Åkers kanal i Österåker, som förbinder Långhundraleden med Trälhavet och Östersjön.

  Norrut ligger Vada med sina stora sjökullar som är gamla hövdingagravar, och Brotorp, med runsten och rastplats. Ruiner och lämningar, gravfält och runstenar vittnar om farledens betydelse genom historien.

  På andra sidan Långhundraleden ligger Össeby-Garn, en fin liten by med medeltida kyrka och Vallentuna skolmuseum som har öppet sommartid.

  Efter Brottby går Roslagsleden genom orörd vildmarksterräng och svänger upp mot den stora Römossen, som är känd för sin unika vegetation. Vid Ådalen, norr om den lilla bron in till vänster finns en runsten upprest intill åkern. Stenen hittades i samband med vårbruket 2002. Vallentuna är en av de runstensrikaste kommunerna i världen, med nära 150 kända runstenar!

  Källa: norrtalje.se
  Aktivitetskarta
  Information
  Kommentarer 0 Out
  comments powered by Disqus