Wikipedia
  Beskrivning Höjdprofil
  Denna grotta har en smal ingångsöppning cirka 10 meter över marknivån på bergets sydvästra sida. Man kan ta sig in krypande och grottan är cirka 10 meter djup. Innanför denna grotta finns ännu en, vars öppning dock är så smal att den inte är tillgänglig för människor. Golvet är ganska plant. Väggarna och taket består av vassa klippblock som på några ställen bildar hyllor. På några ställen är höjden så god att man kan stå rak.
  Aktivitetskarta
  Information
  Kommentarer 0 Out
  comments powered by Disqus