motesplatsgottsunda.se
  Beskrivning Höjdprofil
  Gula stigen är en vandringsled på ca 10 kilometer som sträcker sig från Studenternas idrottsplats vid Stadsträdgården, via Kronparken, Rosendalsfältet, Ultuna hagar och Gottsundagipen till Skarholmen.
  Den skapades som en skid- och vandringsled redan på 1930-talet. Namnet kommer av att stigen fick gula markeringar. Det unika är att den går genom ett nästan helt sammanhängande grönstråk.
  Stigens omgivningar erbjuder bland annat ädellövdungar, gammal tallskog, odlingsmark och beteshagar. Detta innebär att man kan njuta av rika och omväxlande naturupplevelser. I Malma backe finns fornlämningar från sten-, brons- och järnåldern. Terrängen är bitvis småkuperad med rötter och sten, men det finns även lättgångna sträckor i stigens norra del som lämpar sig för funktionshindrade.

  Stigen lämpar sig ypperligt för MTB. Se bara dock upp för fotgängare.
  Aktivitetskarta
  Information
  • Vandring/Löpning
  • Mycket lätt
  • 9.0 km
  • 1-2h
  • 10% / 70% / 20%
  • Ja
  Kommentarer 1 Out
  comments powered by Disqus