Hjälp

  Här får du hjälp med att navigera sidan och lägga in nya turer och platser.

  1. Navigera på sidan
   1. Toppmenyn
   2. Kartmenyn
  2. Medlemssidor
   1. Medlemssida
   2. Gruppsida
  3. Lägga in turer och platser

  1. Navigera på sidan

  För att hitta turer och platser kan du använda menyn eller sökrutan.
  I sökrutan kan du söka efter både platser och namn på aktiviteter. Platsnamn visas alltid överst och aktivitetsnamn visas under med tillhörande ikon.

  1.1 Toppmenyn

  Toppmenyn tar dig rätt till kartan med den kategori du har valt förvalt. Om du vill se andra kategorier kan du använda dig av kartmenyn.

  1.2 Kartmenyn

  I kartmenyn kan du filtrera fram de kategorier du vill se på kartan.
  Kategorierna är:

  1. Sommar
  2. Vinter
  3. Övrigt

  Det går även att se alla spår utritade på kartan när du klickar på "Visa leder"

  2. Medlemssidor

  Alla medlemmar skapas som privatpersoner. En privatperson kan däremot skapa/gå med i en förening/grupp om denne vill representera en förening/grupp. Vid skapandet av en aktivitet kan den publiceras som en privatperson eller en skapad förening/grupp.

  3. Lägga in turer och platser

  Att lägga in turer och platser är gratis och bidrar till att Out kan leva vidare och ser till att andra hittar dina favoritturer.

  Informationsrutan

  • Namn - Namn på tur eller plats. Använd helst det angivna namnet på turen.
  • Aktivitet - Se till att välja typ av aktivitet tidigt då den bestämmer synigheten för vissa fält
  • Svårighetsgrad - Välj mellan mycket lätt, lätt, medelsvår och svår.
  • Tid - Totala tiden tur/retur för turen. Är turen ett lopp ange segrartiden.
  • Asfalt, Grus, Stig - Procentfördelning av underlaget för turen.
  • Markerad - Ja, leden är markerad hela vägen runt. Ange gärna i beskrivningen med text och bild hur den är markerad.

  Beskrivning

  En beskrivning av turen och hur du hittar runt. Det går även att lägga till bilder av turens markeringar för att besökaren lättare kan känna igen sig.

  Vägbeskrivning

  En beskrivning av hur du tar dig till platsen eller turens start.

  Aktivitetskarta

  Det finns två typer av kartlägen.

  • En plats - För en plats placeras en platsmarkör.
  • En tur - För en tur kan en GPS-fil importeras (.kml eller .gpx) eller ritas direkt på kartan.
   En importerad tur kan redigeras på samma sätt som en ritad tur.
   För att börja rita en tur klicka på "Draw a polyline" i kartans vänstermeny.

  Editering av punkter

  • För att radera en punkt - Klicka på punkten (den vita fyrkanten)
  • För att editera en punkt - Dra en punkt (den vita fyrkanten)
  • För att lägga till en punkt - Dra i en hjälppunkt (den genomskinliga punkten mellan två fasta punkter)

  Lägga till intressepunkter

  Det går att lägga till intressepunkter som vatten, vindskydd, parkering mm. genom att klicka på "Draw a marker" i kartans vänstermeny.