Lantmäteriets kartor

    Nu har äntligen Lantmäteriet gjort sina kartor fritt tillgängliga. Så nu kan Out visa bakgrundskartor ner till 1:50 000.