Ingrid Hedlund
  Beskrivning Höjdprofil
  Locknekraterns naturstig är en geologisk upptäckarstig med skyltar som visar på geologiska fenomen.

  Här finner du mängder med intressanta fossiler och stenar som vittnar om det meteoritnedslag som skedde i området för 455 miljoner år sedan. Vid nedslaget krossades och smälte berggrunden och därför är krossat berg vanligt i området. Många stenar är bemängda av fossil, triboliter och ortoceratiter. Denna unika naturtillgång lockar vetenskapsmän från hela världen. Få platser erbjuder sådana möjligheter att studera ett meteoritnedslag som Locknekratern.

  Meteoriteten som vägde 400 miljoner ton var drygt en halv kilometer i diameter och krockade med jordskorpan i en hastighet av 54 000 km/tim. Locknenedslaget drev undan havsvattnet och slet upp en ca åtta km vid och flera hundra meter djup krater. Landet var då helt täckt av hav. Kraterns mitt finns nu under åkrarna i Tamsta. Den norra kraterkanten kan skönjas i höjderna kring Lockne kyrka.

  Terräng:
  Skogsstig. Svårtillgänglig för rörelsehindrade.

  Skyltning:
  Utefter stigen finns 16 informationsskyltar på svenska, engelska och tyska. Ett klättertorn finns vid mitten av leden.

  Övrigt:
  Besök även Locknekraterns Geocenter som är belägen ca 5 km från kraterstigen. Det är ett geologiskt museum, där en animerad film visar det enorma nedslaget och en utställning med spännande montrar som visar bl a de unika stenarna. För öppettider ring 063-75 30 88 eller 070-661 43 16.

  Källa: jamtland.se
  Aktivitetskarta
  Information
  Kommentarer 0 Out
  comments powered by Disqus