Cecilia Thomasson
  Beskrivning Höjdprofil
  Rundan kan cyklas medsols för att få de finare partierna nerför. Cykla därför ner mot mälaren från parkeringen, följ blå romber. Ibland är det glest märkt så var vaksam. De första kilometrarna är på fina och bitvis krävande stigar upp och ner i granskog och på hällar. Efter det är man uppvärmd!
  Efter att passerat stora vägen så blir det lite mindre krävande stigar, utmed åkerkanter och grusvägar. Det är många partier med kortare stigsnuttar. En utmaning är stigen uppför en skogsklädd kulle där det ska klättras över mycket sten, rötter och hällar!
  Fornstigen har även många små avstickare i en annan rombform och -färg, om man inte är intresserad av fornlämningar och överväxta stigar så undvik dessa och fortsätt på huvudleden.
  Turen är relativt torr under torrperioder, men kan nog upplevas som slirig och blöt i övrigt. Det finns många surhål som vittnar om att det är ett populärt ställe att hoja på.

  Beskrivningen från ceciliathomasson.com
  Aktivitetskarta
  Information
  Kommentarer 3 Outers
  comments powered by Disqus